English
Начало Програма Лектори Регистрация Участници Партньори Кога и къде? Презентации Контакти БАУХ
Евгени Евгениев
Евгени Евгениев e хабилитиран преподавател във Висше училище по застраховане и финанси (ВУЗФ). Преподава в области, като защита на потребителите на финансови услуги, иновации, бизнес развитие, публични политики и бизнес среда, международни финансови институции. От февруари 2007 г. работи като икономист в Световната банка, Отдел „Развитие на частния и финансовия сектор“ на Регион Европа и Централна Азия. Участвал е в редица проекти на Световна банка в България, Хърватска, Казакхстан и други. Също така е участвал в разработката на дузина изследвания и доклади на Световната банка, като например, съавтор е на „Постигане на интелигентен растеж: Как научните изследвания и иновациите да работят за България“ (Световна банка, 2012 г.). Освен това е  сътрудничил през 2010 г. и за проучване на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие в областта на регулаторната реформа и е участвал като международен експерт в разработката на аналитичен инструмент за глобалните вериги на стойността на Организацията на ООН за индустриално развитие в периода 2009-2011 г. Евгени Евгениев защитава докторска степен в Централноевропейския университет в Будапеща (2006 г.), специализира европейски изследвания в Европейския колеж в Парма между октомври 2003 г. и юни 2004 г. и е гост-изследовател в Босфорския университет, Истанбул (септември-октомври 2003 г.) и в Европейския университетски институт във Флоренция (август 2004-март 2005 г.).


©2018 bapm.bg. Всички права запазени.